Sunday, 6 November 2011

KANDUNGAN KURIKULUM SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

Dunia Seni Visual Thn 2
Kurikulum Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaeran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard pembelajaran.

Standard Kandungan 1 : Persepsi Estetik
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni.

Standard Kandungan 2: Aplikasi Seni
Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

Standard Kandungan 3: Ekspresi Kreatif
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

Standard Kandungan 4 : Apresiasi Seni Visual
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.


Contoh Aktiviti Pendidikan Seni Visual

Bidang   :   Mengambar
Aktiviti    :  Lukisan
Tema     :  Objek Buatan Manusia
Tajuk      :  Haiwan Zaman Purba
Media     :   Bahan : Kertas lukisan, pensel dan pensel warna atau warna poster
Langkah-langkah :
  1. Lakarkan reka dinosaur.
  2. Lukiskan perinciannya dan latar belakang.
  3. Warnakan  lukisan dengan pensel warna.
Hasil Karya Murid:Bidang   :   Membuat corak dan rekaan
Aktiviti    :  Cetakan
Tema      :  Alam Semula jadi
Tajuk       :  Gambar serangga dengan menggunakan cetekan jari
Media     :   Bahan  : Kertas lukisan dan warna poster
Langkah-langkah :
  1. Sapukan warna poster pada jari.
  2. Membuat beberapa cetakan jari dan mempelbagaikan saiz pada permukaan kertas.
     3.   Cetakan jari yang dibuat adalah berdasarkan bentuk-bentuk serangga tertentu.
     4.   Lukiskan perinciannya dengan pensel atau pena hitam.

Hasil Karya Murid:Bidang   :   Membentuk Dan membuat Binaan
Aktiviti    :  Topeng muka
Tema     :  Alam Semula jadi
Tajuk      :  Muka Haiwan
Media     :  Alat      :  Gunting
                   Bahan  :  Pensel warna, kad manila, gam, benang, gelang getah atau tali
Langkah-langkah :
1.      Lukis rupa haiwan.
2.      Gunting permukaan kad manila untuk mendapatkan rupa haiwan.
3.      Mewarna dan menampalkan rupa topeng tersebut.
4.      Tebuk lubang pada bahagian tepi kiri dan kanan bagi memasukkan tali atau gelang getah.
Hasil Karya Murid:   
           

Bidang   :   Mengenal Kraf Tangan Tradisional
Aktiviti    :  Anyaman
Tema     :  Objek Buatan Manusia
Tajuk      :  Alas meja
Media    :  Alat      :  Gunting, pembaris
                  Bahan  :  Kertas warna
Langkah-langkah :   
            1.  Lipatkan kertas warna dan lukiskan garisan-garisan jarak 2 cm.
            2.  Guntingkan garisan yang dilukis.
            3.  Sediakan jaluran kertas dengan kelebaran 2 cm dan membuat anyaman.
            4.  Guntingkan bahagian tepi anyaman yang berlebihan supaya kelihatan kemas.
Hasil Karya Murid:    

 

No comments:

Post a Comment